Уређење каналске мреже у општинама Жабаљ и Темерин

Ремонтује се и агрегат број 2 на црпној станици „Врбица“ у Општини Жабаљ, уговорена вредност радова је 8,5 милиона динара, док се у Општини Темерин ради на зацевљењу канала бр.18 од км 1+189 до 1+395, а радови обухватају монтирање арматуре и оплате армирано-бетонског шахта бр.1. Тренутни проценат извршених радова је 17% и очекивано је да буду завршени до краја године. Уговорена вредност ових радова је 10,3 милиона динара, извођач је ВДП „Шајкашка“ Нови Сад.