Уређење каналске мреже у општинама Кула и Врбас

У Општини Кула на каналима Л-18 и Л-18-2 завршено је уклањање биљне вегетације тарупирањем шибља и багремца, док је на каналу КЦ-III-23-7 изграђена устава са табластим затварачем. Вредност радова је 62 милиона динара. У Врбасу, катастарске општине Змајево и Бачко Добро Поље, на каналима Ј-IV и Ј- IV-3 ископан је профил канала и завршен утовар и транспорт дела материјала, док су на каналу Ј-III-1 у улици Милоша Обилића урађени крилни зидови цевовода. Уговорена вредност радова је 18,5 милиона динара, извођач је ДВП „Бачка“ Врбас.