Уређење каналске мреже у општинама Кула и Врбас

У Општини Кула на каналима Л-18 и Л-18-2 уклања се биљна вегетација тарупирањем шибља и багремца, док се на каналу КЦ-III-23-7 ради устава са табластим затварачем. Уговорена вредност радова је 62 милиона динара. У Врбасу, катастарске општине Змајево и Бачко Добро Поље, на каналима Ј-IV и Ј- IV-3 копа се профил канала и део материјала се утовара и транспортује, док се на каналу Ј-III-1 у улици Милоша Обилића ради на изради крилних зидова цевовода. Уговорена вредност радова је 18,5 милиона динара, извођач је ДВП „Бачка“ Врбас.