Уређење каналске мреже у Општини Кикинда

Почетком септембра у Општини Кикинда,  КО Руско Село, завршени су радови на пропусту T-V-14-1-S - израда завршног слоја асфалта. Вредност урађених радова је 45,6 милиона динара, извођач ВП „Горњи Банат“ Кикинда.