Уређење каналске мреже у Општини Кикинда

Општина Кикинда,  КО Руско Село, на пропусту T-V-14-1-S остало је да се изради завршни слој асфалта. Вредност урађених радова је 45,6 милиона динара, извођач ВП „Горњи Банат“ Кикинда.