Уређење каналске мреже у Општини Нови Кнежевац

Почетком септембра 2018. године окончани су и радови у Општини Нови Кнежевац на каналу Новокнежевачки главни, на којем је завршено тарупирање и разастирање привремене депоније, канал К-5, на којем је завршено тарупирање и ископ и разастирање и канал К-Р-1 где су завршени радови на разастирању привремене депоније. Уговорена вредност радова је 19,9 милиона динара, извођач је ВП „Горњи Банат“ Кикинда.