Уређење каналске мреже у oпштинама Сечањ, Нова Црња и Зрењанин

На територији Средњег Баната тренутно се изводе радови у општинама Сечањ, Нова Црња и на територији града Зрењанина.

На територији Општине Сечањ, у КО Сечањ упослен је багер са стандардном стрелом на којој је монтиран таруп, на машинском уклањању вегетације. Вредност радова је 19 милиона динара.

На подручју Општине Нова Црња, у катастарској општини Српска Црња багером точкашем  изводе се радови на санацији пропуста. Вредност радова је 10 милиона динара.

На територији Града Зрењанина тренутно се изводе радови у КО Книћанин, где багер са стандардном стрелом измуљује канал, а булдозер разастире нове депоније. У КО Бело Блато је упослен багер са тарупом на машинском уклањању вегетације на каналима. На извођењу радова на машинском уклањању вегетације у склопу КО Перлез су упослена 3 трактора са тарупом на руци. Вредност радова је 52,5 милиона динара, извођач је ВДП „Средњи Банат“ Зрењанин.