Уређење каналске мреже у Општини Панчево

У Општини Панчево у току су радови на багерском тарупирању биљне вегетације на каналима „Ђурђевац“, „N-3-1d“, „N-3d“ и канал Главни. Уговорена вредност радова је 63,7 милиона динара, извођач је ДВП „Тамиш-Дунав“ Панчево.