Пољопривредне сврхе

Одлука о покретању поступка давања у закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине путем прикупљања писаних понуда у пољопривредне сврхе

polj 19 odluka.pdf

Допуна одлуке о покретању поступка давања у закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине путем прикупљања писаних понуда у пољопривредне сврхе

odluka dopuna.pdf

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине у пољопривредне сврхе

(Оглас је објављен у дневном листу "Дневник" 27. 11. 2019. године)

polj 19 javni oglas.pdf

Допуна јавног огласа за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине у пољопривредне сврхе

(Допуна објављена у дневном листу "Дневник" 29. 11. 2019)

polj 19 1 javni oglas dopuna.pdf

Понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине у сврху пољопривреде

polj 19 ponuda.pdf

Модел уговора за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине у сврху пољопривреде

polj 19 model ugovora.pdf