Пољопривредне сврхе

План давања у закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине у пољопривредне сврхе

polj-plan za davanje u zakup, poljoprivredne svrhe 18-1.pdf

 

Одлука о покретању поступка давања у закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине путем прикупљања писаних понуда у пољопривредне сврхе

polj-odluka direktora o pokretanju postupka, poljoprivreda 18-1.pdf

 

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине у пољопривредне сврхе

(Оглас је објављен у дневном листу "Блиц" у четвртак, 1. 11. 2018. године)

polj-javni oglas,poljoprivreda.pdf

 

Понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине у сврху пољопривреде

polj-ponuda uz javni oglas,poljoprivreda 18-1.pdf