Дан вода

Резолуцијом Уједињених нација (УН) из 1992. године, за Светски дан вода проглашен је 22. март. УН на овај начин желе да скрену пажњу на важност заштите вода, као и да упозоре на недостатак воде за пиће у многим деловима света.

Централна тема овогодишњег Светског дана вода је „Вода за све – не изостављамо никог“.

Наиме, Програм Уједињених нација (УНДП) за развој дефинисао је 17 циљева одрживог развоја, који представљају универзални позив на деловање зарад искорењивања сиромаштва, заштите животне средине и обезбеђивање мира и просперитета за све. Циљ број 6 је кристално јасан: вода за све до 2030. године. По дефиницији, то значи да нико не сме бити изостављен (http://www.worldwaterday.org/).

Светски дан вода 2019 односи се на предузимање корака ка решавању кризе са водом кроз решавање развлога зашто је толико људи ускраћено за овај ресурс.

ЈВП „Воде Војводине“, као предузеће којем је поверена брига о водним ресурсима у покрајини, традиционално обележава Светски дан вода.

Војводином се протежу три велике реке, Дунав, Сава и Тиса, затим, 938 километара канала у оквиру Хидросистема ДТД, те више од 20.000 километара мелиоративних канала и бројни хидротехнички објекти. Тако сложен систем, уз све учесталије појаве поплава и суша, захтева максималну пажњу, стручне кадрове  и много средстава.

ЈВП „Воде Војводине“ се стара и о заштићеним природним добрима - парковима природе „Јегричка“ и „Бељанска бара“, који представљају европски важне екосистеме због својих особености.