Дан Дунава

Међународни Дан Дунава обележава се 29. јуна сваке године, у 14 европских подунавских земаља, потписница Међународне конвенције о заштити Дунава (International Commission for Danube Protection – ICPDR).

Конвенцију су, 1994. године у Софији, потписале земље дунавског слива и Европска унија, и она је основ за сарадњу држава ради заштите Дунава, на чијем сливу живи више од 80 милиона људи.

Циљ конвенције је подизање свести о очувању реке код што већег броја људи и апеловање на рационалну употребу водних ресурса.

ЈВП „Воде Војводине“ овим поводом сваке године организује регату "Воде Војводине", али и друге догађаје којима се скреће пажња на значај развоја водних ресурса и све бенефите које такав развој носи за локалне заједнице и друштво уопште. Обележавајући овај дан, помажемо да се обезбеди заштита реке Дунав и њених притока, како би их и будуће генерације користиле и уживале у њима.

Дунав тече кроз Србију у дужини од 588 километара. Протеже се од тромеђе Србије, Мађарске и Хрватске до ушћа Тимока, на тромеђи Србије, Бугарске и Румуније. Пролази кроз војвођанску равницу и националне паркове "Фрушка гора" и "Ђердап", а поред природног блага, бројне су културно-историјске вредности дуж његових обала. Главне притоке у Србији су му реке Тиса, Сава, Тамиш, Морава, Нера и Тимок.

Дунав је најпопуларнија река на свету за речна крстарења и представља велики туристички потенцијал Србије, са два највећа градска центра, Београдом и Новим Садом.