ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ОТПАДА СТАРОГ ГВОЖЂА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

Извештај о испитивању отпада старог гвожђа са капије Бездан

izvestaj o ispitivanju otpada starog gvozdja sa kapije bezdan.pdf

Одлука о покретању поступка за продају старог гвожђа

odluka o pokretanju postupka za prodaju starog gvozdja.pdf

Решење о образовању комисије за продају старог гвожђа

resenje o obrazovanju komisije za prodaju starog gvozdja.pdf

Јавни оглас за продају старог гвожђа

(Оглас је објављен у Дневном листу "Блиц" 3. јуна 2019)

javni oglas za prodaju otpada starog gvozdja.pdf

Понуда уз јавни оглас продаја старог гвожђа

ponuda uz javni oglas prodaja starog gvozdja.pdf

Модел уговора о купопродаја старог гвожђа

model ugovora o kupoprodaja starog gvozdja.pdf