Вести
Затварајућа конференција у оквиру пројекта WATERatRISK

Затварајућа конференција у оквиру пројекта "Унапређење мониторинга суше и сувишних унутрашњих вода за подршку водопривреди и смањењу ризика везаних за екстремне... више

Постављање нових риболовних места

До краја октобра биће постављено 40 нових риболовних места на неколико локација у Војводини, од којих је пет места за пецање за особе са инвалидитетом. више

ЈЕГРИЧКА НИЈЕ УГРОЖЕНА ОТПАДНИМ ВОДАМА ИЗ ТЕМЕРИНА

Из напукле лагуне у кругу фабрике за прераду отпадних вода у Темерину, јуче се на околно земљиште излила одређена количина воденог талога. Стручне службе ЈВП... више

Завршна фаза санације обале Саве у зони Гомолаве

У току су радови на четвртој, завршној фази санације леве обале реке Саве у зони археолошког налазишта Гомолава код Хртковаца. У... више

Хидроморфологија Дунавског слива и рестаурација река GEF DYNA јавни увид у Оквир за управљање питањима животне средине и социјалним питањима

Са циљем унапређења управљања речним сливовима кроз интегрисани и координисани приступ, WWF заједно са Међународном комисијом за заштиту Дунава (ICPDR) и Међународном... више

ПОЧЕЛА ДОСТАВА РЕШЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Почела је достава решења за накнаду за одводњавање физичким лицима за 2019. годину.  Накнада се од ове године обрачунава у... више

Измуљење канала код Црвенке

Почели су радови на измуљењу седам километара канала од Црвенке до Куле, познатог као Бегејац који тече паралелно са Великим Бачким каналом. Дакле, да... више