Порибљавање на риболовним водама ЈВП „Воде Војводине“
5.1.2018.

ЈВП „Воде Војводине“ порибило је са 17.000 килограма млађи шарана риболовне воде којима управља као корисник дела рибарског подручја. Акција порибљавања спроведена је у последњој недељи 2017. године у оквиру редовног Програма управљања рибарским подручјима.

У део Дунава, од моста код Бачке Паланке до моста код Бешке, што је риболовна вода којом управља ЈВП „Воде Војводине“, пуштена је једна тона рибље млађи. У канале Хидросистема ДТД у Бачкој пуштено је 9.600 килограма млађи, у канале у Банату 6.400 килограма, а реч о локацијама за које су стручне службе процениле да је најпотребније. Порибљавању су, поред радника ЈВП „Воде Војводине“, присуствовале и надлежне инспекцијске службе, као и локална риболовачка удружења. 

На овај начин биће побољшан квалитет рибљег фонда у нашим риболовним водама.