ЗАВРШЕНА ОДБРАМБЕНА ЛИНИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
6.7.2018.

Постављањем анкера на простору „Луке Нови Сад“ завршена је и последња фаза реконструкције одбрамбене линије Града Новог Сада за одбрану од екстремно високих водостаја Дунава. Радови су трајали неколико година, од 2008. до 2012.године, а обухваћене су локације на левој обали Дунава у градској зони у дужини од 2,35 км и 4,2 км на десној обали канала Нови Сад-Савино Село, од ушћа канала у Дунав до хидрочвора Нови Сад.

Уградња анкера за монтажу мобилне опреме изведена је у дужини од око 560 метара и захтевала је разбијање бетонске плоче, ископ земље, израду армирано-бетонског блока и уградњу челичног анкера за постављање стубова- носача мобилне опреме за одбрану од поплава. На овако формирану подлогу, у случају неповољне хидролошке ситуације, могуће је за неколико сати поставити стубове и затворити их алуминијумским талпама.

Комплетирана одбрамбена линија, са осталим постојећим објектима, штити Град Нови Сад од великих вода Дунава. Вредност радова на постављању анкера мобилне опреме износи око 14,5 милиона динара, а изведени су у року од 90 дана.