РАДОВИ НА РЕВИТАЛИЗАЦИЈИ КАНАЛА ВРБАС-БЕЗДАН ОД МАЛОГ СТАПАРА ДО СОМБОРА
26.7.2018.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић, Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Вук Радојевић, градоначелница Сомбора Душанка Голубовић и директор ЈВП „Воде Војводине“ Славко Врнџић обишли су данас радове на ревитализацији канала Врбас-Бездан. Ради се на 11,6 километара канала од Малог Стапара до Сомбора, а вредност радова је око 109 милиона динара са ПДВ-ом. 

Ово је наставак већ започетих радова 2014. године, а све у циљу ревитализације целог тока Великог бачког канала, од Врбаса до Бездана.

У периоду од 2014. до 2017. године на потезу од Врбаса, кроз Кулу, Црвенку, Сивац, до Малог Стапара, Велики бачки канал је у потпуности реконструисан, уклоњено око 300.000 кубних метара муља, уређене су обале и формиране инспекционе стазе. Пре ових радова, приступ каналу је у великој мери био проблематичан због широког појаса трске, док су стазе поред канала на појединим деоницама биле узане и великог нагиба према каналу.

Планираним радовима пропусна моћ канала биће готово удвостручена, односно са 18 m3/s на 35 m3/s, што представља део шире стратегије снабдевања Бачке водом из Дунава код Бездана. На овај начин ће се омогућити снабдевање водом, односно развој пројектованих регионалних подсистема за наводњавање који захватају воду из канала Врбас-Бездан.

Поред сигурног снабдевања свих корисника водом, циљ ових радова је и ефикасно одводњавање пољопривредног земљишта у време одбране од унутрашњих вода. Такође, након завршетка радова, ова деоница ће бити у потпуности уређена и погодна за рекреативне активности грађана, шетњу и спортски риболов.

Пројектом је предвиђено да се изгради нова радно-инспекциона стаза. Корито канала измуљиваће се комбинацијом рада два хидраулична багера са „дугом стрелом“, један дохвата 15 m, а други дохвата 22 m. Према прорачунима из канала ће се извади око 150.000 кубних метара наноса, који се одлаже на депонију. На крају следи уређење обала канала разастирањем целог ископаног материјала по околном терену, као и изградња цевастих пропуста на местима улива мелиоративних канала.

Извођачи радова су ВД „Западна Бачка“ доо Сомбор и ПТП „Дубрава“ доо Бајмок.