Конференција поводом пројекта „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“
26.7.2018.

Чланови пројектног тима ЈВП „Воде Војводине“ учествовали су данас на конференцији представљања пројекта „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, одржаној у Покрајинској влади. Овај стратешки пројекат, вредан 13,85 милиона евра, финансира се из Interreg – IPA Програма прекограничне сарадње Србије са Румунијом.

 

Министар за европске интеграције у Влади Републике Србије Јадранка Јоксимовић и потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић отворили су конференцију и сложили се по питању важности прекограничне сарадње и европских интеграција.

 

Осим њих на конференцији су говорили и представници ЈВП „Воде Војводине“, Покрајинскoг секретаријатa за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Жупанијскoг саветa румунског Тимиша и Администрацијe речног басена Банат из Румуније, који су ближе представили пројектне активности које следе.

 

Подсећамо, пројекат BEGA се односи на ревитализацију Канала Бегеј на потезу од границе са Румунијом до хидротехничког објекта у Клеку, у дужини од oко 30 километара.  Радови који су планирани подразумева санацију хидротехничких објеката у Клеку и Српском Итебеју и изградњу двонаменске стазе (радно-инспекционе и бициклистичке), од државне границе до преводнице у Клеку. Такође предстоји и изградња плутајућег дока за привез пловних објеката, израдa техничке документације за потребе измуљења, депоновања и ремедијације седимента на Пловном Бегеју, као и набавкa пловног багера и пловне косачице за одржавање његове пловности.

Ревитализација има вишеструки утицај на унапређење инфраструктуре које се огледа кроз повећање мобилности људи, робе и услуга на правцу Зрењанин – Темишвар.

Еколошки значај ових активности може се разматрати са више аспеката, од којих се oсновни односи на први корак решавања вишедеценијског проблема постојања веома загађеног седимента на дну канала, а затим, и поновно активирање пловидбе и успостављање еколошког начина превоза бициклима.

Након завршетка радова, очекује се отварање пловидбе на Бегеј, развој туризма, унапређење инфраструктуре и повезивање прекограничног региона кроз повећање транспорта.

 

Реализација је започетa 2018, а планирано је да све буде готово до 2021. године.