Укинута одбрана на Нери
4.5.2019.

Нера је од јуче у опадању, па је на том водотоку јутрос укинута одбрана од поплава. Тамиш је још у порасту, па је у редовну одбрану уведено нових тридесетак километара, на деоници од Сечња до улива у канал ДТД. На Тамишу је од јутрос у редовној одбрани више од 60 километара.