Измуљење канала код Црвенке
23.7.2019.

Почели су радови на измуљењу седам километара канала од Црвенке до Куле, познатог као Бегејац који тече паралелно са Великим Бачким каналом. Дакле, да не буде забуне, није реч о измуљењу најзагађеније деонице Великог Бачког канала у Врбасу. Предвиђено је да се измуљи близу 18.000 кубних метара муља.

Канал Бегејац главни је реципијент отпадних вода за Црвенку, Кулу и део Врбаса, а у  канал Дунав – Тиса – Дунав улива се код Врбаса. Циљ измуљења, овог канала, који житељима у околини годинама прави велике проблеме,  јесте његово довођење у функционално стање и отклањање последица вишегодишњег упуштања отпадних вода у канал.

Радови ће се одвијати од водоиспуста фекалне канализације у Црвенки до излаза из насељеног дела Куле. Стручне анализе показале су да је реч о инертном, неопасном муљу који не захтева посебан третман у даљој експлоатацији, а да се један део седимента мора одложити у водонепропусни материјал. Муљ ће бити депонован у посебно припремљене касете, од којих је једна обложена геофолијом, како би се спречила његова инфилтрација у земљу.

Вредност радова је око 35 милиона динара, а финансијер је ЈВП „Воде Војводине“.  Извођач радова је ВД „Бачка“ Врбас.