Изградња стазе поред Јегричке
16.9.2019.

У току су радови на изградњи 1,5 километара дуге инспекционо-шетне стазе на десној обали Јегричке, узводно од моста код Сирига.

Предвиђено је најпре да се уклони биљна вегетација, уклоне пањеви и очисти терен. Потом ће бити изведени и земљани радови, да би се затим приступило формирању стазе. Предвиђено је да стаза буде широка 1,5 метара и урађена од природног материјала – песка и шљунка, а да се завшрни слоја уради од камена. Ивичњаци ће се радити од дрвених облица. По завршетку радова, планирано је да се уреди околни терен уз саму стазу.

Ови радови изводе се у оквиру ИПА пројекта прекограничне сарадње Мађарска-Србија под називом „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области” (ECOWAM). Кроз овај пројекат већ су спроведени радови на измуљењу две деонице водотока Јегричка, укупне дужине 11 километара.

Циљ пројекта „Еколошко управљање  водама против екстремних временских услова у пограничној области” је побољшање водног биланса реке Јегричке и главног канала Курца у пограничном региону Мађарске и Србије Oсим тога, развиће се заједнички систем за анализирање и праћење, ради очувања квалитета воде и биодиверзитета у региону прекограничне сарадње и дефинисаће се дугорочна решења ради превенције деградације квалитета водa. Укупна вредност целокупног пројекта ECOWAM износи око 1.800.000 евра.