ЈЕГРИЧКА НИЈЕ УГРОЖЕНА ОТПАДНИМ ВОДАМА ИЗ ТЕМЕРИНА
6.9.2019.

Из напукле лагуне у кругу фабрике за прераду отпадних вода у Темерину, јуче се на околно земљиште излила одређена количина воденог талога. Стручне службе ЈВП „Воде Војводине“ одмах по пријави изашле су на терен и констатовале да је мала количина тих вода стигла и до нашег мелиоративног канала, али не и у водоток Јегричка и заштићено природно подручје „Парк природе Јегричка“, које је под ингеренцијом ЈВП „Воде Војводине“.  Оштећење на земљаној прегради већ је санирано, отпадне воде  из лагуне више не цуре у канал, тако да Јегричкој због овога  не прети никаква еколошка катастрофа.

У складу са надлежностима и предвиђеним процедурама  ЈВП „Воде Војводине“ обавестило је водну и инспекцију за заштиту животне средине. Напомињемо да ЈВП „Воде Војводине“ нема овлашћења да контролише рад уређаја  за пречишћавање отпадних  вода нити да улази у њихове објекте и пословне просторе. Та овлашћења имају наведене инспекције.

 

Све надлежне службе ЈВП „Воде Војводине“ и данас су превентивно биле  на терену,  али ни на каналу у који се излила мања количина отпадних вода, ни у самом водотоку Јегричка,  нису примећене никакве промене.