Постављање нових риболовних места
9.9.2019.

До краја октобра биће постављено 40 нових риболовних места на неколико локација у Војводини, од којих је пет места за пецање за особе са инвалидитетом.

Нова риболовна места биће постављена у Бачу, на каналу Бачки Петровац-Каравуково, затим, на Јегричкој код Темерина и на Бељанској бари код Бечеја. Истовремено са израдом и постављањем нових, биће реконструисана и санирана већ постојећа риболовна места у Србобрану на кaналу Бечеј-Богојево и у Сиригу на Јегричкој, где ће бити замењене дотрајале даске и учвршћени стубови. Сви ови радови на риболовним местима вредни су 2,3 милиона динара.

ЈВП „Воде Војводине“ жели оваквим радовима да љубитељима риболова омогући лакши и безбеднији приступ каналу, али и да настави са стратегијом развоја приобаља у свим сферама.