Затварајућа конференција у оквиру пројекта WATERatRISK
9.9.2019.

Затварајућа конференција у оквиру пројекта "Унапређење мониторинга суше и сувишних унутрашњих вода за подршку водопривреди и смањењу ризика везаних за екстремне временске услове" (WАТЕРатРИСК) одржаће се 24. септембра 2019, са почетком у 10 сати у Конгресном центру Мастер Новосадског сајма, Хајдук Вељкова 11, Нови Сад, у организацији ЈВП "Воде Војводине".

Пројекат WАТЕРатРИСК имплементира се преко Интеррег-ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија и суфинансиран је од стране ЕУ (ИПА).

Екстремни временски услови, интензивирани од стране климатских промена, могу, и све чешће доводе до манифестације хидролошких хазарда (непогода). Међу њима, суша и сувишне унутрашње воде имају највећи просторни обухват, као и највећи обим негативних утицаја на агро-економски потенцијал као и на одрживи развој у истраживаном подручју. Упркос ранијим покушајима да се изврши процена и митигација ризика повезаних са овим видом природних хазарда, она још увек није достигла одговарајући ниво када је реч о елементима који би се користили у оперативне сврхе. Пројекат за примарни циљ има разој иновативних и усклађених решења мониторинга и оперативних планова управљања водама како би омогућило издавање раних упозорења, као и коришћење резултата за активно деловање и оперативне сврхе, кроз оснивање заједничког Мађарско-Српског прекограничног центра за праћење суша и сувишних унутрашњих вода, одговорног за будућа истраживања и развој, имплементацију нових техника мониторинга и управљања водама за потребе пољопривреде, комуникацију и повезивање. Резултати пројекта ће у многоме допринети развоју прекограничног система за управљање водама и превенције ризика, као и подизању еколошког квалитета вода, смањењу ефеката суше и сувишних унутрашњих вода. Поред тога, резултати ће бити од изузетног значаја када је реч о одрживом развоју и прилагођавању различитих сектора, као и целог прекограничног региона климатским варијацијама. Пројекат имплементирају најзначајнија тела и истраживачко-научни центри и надлежне водопривредне организације у региону да би сеосигурало спровођење изложених стручних и комуникационих циљева.

Укупан буџет пројекта је 852.085 евра, а ЕУ суфинансирање (ИПА) износи 724.272,25 евра.

Водећи партнер на пројекту је Универзитет у Сегедину, а партнери су Водопривредна дирекција Доњег Потисја, Природно математички и Пољопривредни факултет у Новом Саду, Универзитета у Новом Саду, и ЈВП "Воде Војводине".

Конференција је отворена за јавност.