Теренско истраживање у оквиру TWINNING пројекта Европске уније
18.9.2019.

Тим од 30 стручњака из Србије, Немачке, Аустрије и Холандије спровео је биолошки мониторинг вода на рекама широм Србије. Током септембра експерти из ЈВП „Воде Војводине“, ЈВП „Србијаводе“, Републичке дирекције за воде и Института за биолошко истраживање „Синиша Станковић“ прешли су преко 1000 километара и узорковали воду на 15 локација. Узорци су узети на Тиси, Јегричкој, Криваји, Великом Рзаву, Црном Рзаву, Злошници, Бистрици и многим другим.

Циљ овог мониторинга је успостављање кохерентног и свеобухватног прегледа стања вода унутар сваког водног подручја, који ће омогућити да се сва водна тела површинских вода сврстају у једну од пет класа. Поред тога тим је имао задатак да прикупи научне податке, ојача сарадњу унутар научне заједнице и подигне свест јавности у вези са заштитом и коришћењем воде.

Ове активности су корак ка испуњавању услова за достизање „доброг статуса“ према стандардима Оквирне директиве о водама Европске уније (ОДВ).    Као земља кандидат за чланство у EУ, Србија мора да спроведе ОДВ, а да би се тај процес олакшао покренут је пројекат „Подршка планирању политика у сектору управљања водама“, скраћено TWINNING. Пројекат који финансира ЕУ почео је почетком 2019. године и трајаће 18 месеци. Буџет пројекта износи 1.500.000 евра.