Уређење дела Канала Бегеј у Зрењанину
19.9.2019.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић обишао је данас радове на измуљењу Канала Бегеј у Зрењанину код пешачког моста, који се спроводе у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Румунија-Србија. Обиласку је присуствовао и покрајински секретар за за пољопривреду, водопривреду и шумарство Вук Радојевић, градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић и директор ЈВП „Воде Војводине“ Славко Врнџић.

Измуљење Канала Бегеј на месту старе окретнице за бродове обавља се помоћу хидрауличних багера на амфибијским гусеницама, док се материјал пловним објектима транспортују два километра низводно на локацију депоновања. На почетку старе окретнице за бродове биће постављен плутајући док, односно пристан, који ће се налазити у близини постојећих градских саобраћајница и пешачког моста. Ови радови спроводе се у оквиру ИПА пројекта прекограничне сарадње Румунија-Србија под називом „Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју“ (BEGA), а вредност овог посла износи 584.190 евра.

Уређењем обале и постављањем пристана омогућава се коришћење туристичког потенцијала ХС ДТД и омогућава развој наутичког туризма у Зрењанину и околини. Такође, и кроз ове радове, препознат је потенцијал ХС ДТД као могућег покретача у области пловидбе и сарадње између Србије и Румуније.

Иначе, пројекат BEGA се у Србији се односи на ревитализацију Канала Бегеј на потезу од границе са Румунијом до хидротехничког објекта у Клеку, у дужини од 32,26 километара. Поред измуљења окретнице и изградње пристана, пројекат ревитализације канала Бегеј обухвата и израду техничке документације за потребе измуљења, депоновања и ремедијације седимента на Пловном Бегеју, као и набавку пловног багера и пловне косачице за одржавање његове пловности. Такође, предвиђа и санацију хидротехничких објеката у Клеку и Српском Итебеју, као и изградњу двонаменске стазе (радно-инспекционе и бициклистичке), од границе са Румунијом до преводнице у Клеку.

Укупна вредност целог пројекта износи око 14 милиона евра.