Завршен пројекат Water at Risk
24.9.2019.

Затварајућа конференција пројекта "Унапређење мониторинга суше и сувишних унутрашњих вода за подршку водопривреди и смањењу ризика везаних за екстремне временске услове" (Water at Risk) одржана је данас у Конгресном центру Мастер Новосадског сајма у организацији ЈВП "Воде Војводине".

Присутне је поздравио помоћник директора за техничке послове ЈВП „Воде Војводине“ Александар Коцан који је нагласио да је примарни циљ пројекта био разој иновативних и усклађених решења мониторинга и оперативних планова управљања водама.  Ова решења омогућиће издавање раних упозорења, као и коришћење резултата за активно деловање и оперативне сврхе, кроз оснивање заједничког Мађарско-Српског прекограничног центра за праћење суша и сувишних унутрашњих вода, одговорног за будућа истраживања и развој, имплементацију нових техника мониторинга и управљања водама за потребе пољопривреде, комуникацију и повезивање.

Резултати пројекта ће допринети развоју прекограничног система за управљање водама и превенције ризика, као и подизању еколошког квалитета вода, смањењу ефеката суше и сувишних унутрашњих вода. Поред тога, резултати ће бити од изузетног значаја када је реч о одрживом развоју и прилагођавању различитих сектора, као и целог прекограничног региона климатским варијацијама. Пројекат имплементирају најзначајнија тела и истраживачко-научни центри и надлежне водопривредне организације у региону да би сеосигурало спровођење изложених стручних и комуникационих циљева.

Пројекат је имплементиран преко Interreg-IPA програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, а укупан буџет пројекта је око 853 хиљаде евра, од чега ЕУ суфинансирање износи око 724 хиљаде.

Водећи партнер на пројекту је био Универзитет у Сегедину, а партнери су Водопривредна дирекција Доњег Потисја, Природно математички и Пољопривредни факултет у Новом Саду, Универзитета у Новом Саду, и ЈВП "Воде Војводине".