ЈВП "Воде Војводине" наступило на Сајму "Лорист"
3.10.2019.

ЈВП „Воде Војводине“ данас је кроз рад са најмлађима представило паркове природе „Јегричка“ и „Бељанска бара“ на Сајму „Лорист“ 2019. У популарном квизу знања о живом свету на нашим рекама и каналима под називом „Каналијана Џонс“ учествовали су ученици четвртог разреда ОШ „Ђура Даничић“. Због својих природних вредности и особености, Јегричка је 2005. године стављена под заштиту као значајно природно добро II и III категорије, док је Бељанска бара 2013. године проглашена за заштићено подручје III категорије.

На овогодишњем сајму „Лорист“ ЈВП „Воде Војводине“ учествује на штанду Покрајинске владе у Мастер хали Новосадског сајма.