Санација пропуста на Новокнежевачком каналу
29.10.2019.

У току су радови на санацији пропуста на тринаестом километру Новокнежевачког канала, испод државног пута Нови Кнежевац-Банатско Аранђелово, вредни око 9,5 милиона динара.

Постојећи пропуст направљен је од опеке и датира из периода Марије Терезије. Пројекат санације обухвата замену постојећег са цевастим пропустом, док ће кота дна бити спуштена за један метар, како би се прилагодило постојећем радном нивоу каналске мреже.

Радови на пропусту спроводе се у две етапе, како би био омогућено одвијање саобраћаја. У оквиру прве етапе радова уграђене су цеви у пропуст и направљен је потпорни зид на једној страни, а у току је насипање материјала преко постављене цеви. Потом ће бити обављени исти такви радови на другој страни пропуста.

Извођач радова је „ГП Градитељ НС“ доо Нови Сад.