REDOVNA ODBRANA NA DUNAVU I KOD NOVOG SADA
2.7.2009.

Zbog jutros izmerenih 468 centimetara na merodavnom vodomeru "Novi Sad", PROGLAŠENA JE REDOVNA ODBRANA OD POPLAVA na desnoj obali Dunava u zoni Sr. Kamenice, Petrovaradina i Sr. Karlovaca u dužini od 13,13 kilometara.

PREGLED  HIDROMETEOROLOŠKIH PODATAKA

VODOTOK

VOD.STANICA

Vodostaj

01.07.2009.

Vodostaj

02.07.2009.

Dunav

„Bezdan"

602 ( 31)

624 ( 22)

 

„Apatin"

629 ( 32)

660 ( 31)

 

„Novi Sad"

442 ( 20)

468 ( 26)

 

Vodostaji na Dunavu kod Bezdana i Apatina i danas beleže rast u odnosu na jučerašnja merenja, pa je kod Bezdana jutros izmereno 624 centimetra, sa porastom od 22 cm, a kod Apatina 660 cm, za 31 cm više u odnosu na juče. Dužina odbrambene linije na kojoj se sprovodi redovna odbrana od poplava sada je  108,85 km.

Na levoj obali Dunava na kojoj se, od Bogojeva do državne granice sa Mađarskom, sprovodi redovna odbrana od poplava uočeno je povećanja dubine vodoleži u odnosu na prethodni dan, što je uobičajena pojava za ovakve hidrometeorološke prilike.

Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vrh talasa na Dunavu kod Bezdana može se očekivati  u naredna 3-4 dana pri vodostaju od oko 650 centimetara.

Kod Novog Sada, takođe u naredna 3-4 dana, prognozira se vodostaj Dunava od oko 530 centimetara, ali se uvođenje mera vanredne odbrane od poplava ipak ne očekuje ni na jednoj deonici.

2. jul 2009.