VANREDNA ODBRANA NA RECI NERI
6.3.2009.

Pri vodostaju od 270 centimetara, kod vodomerne stanice Kusić,  na reci Neri, u dužini od 3,85 kilometara,  uvedena je vanredna odbrana od poplava. Istovremeno je na Brzavi kod Markovićeva, pri vodostaju od 204 centimetara ukinuta redovna odbrana od poplava.

Vanredna odbrana od poplava i dalje je na snazi na brani Veliko Središte, kod Vršca. Na tom lokalitetu završena je gradnja lokalizacionog, polukružnog nasipa, a nivo vode u akumulaciji i dalje je u stalnom opadanju. Deo mehanizacije i ljudstva su povučeni, ali su u skladu sa Opštim i Operativnim planom danonoćna dežurstva i dalje na snazi.