Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине” Нови Сад
Кориснички Центар
Кориснички Центар
ВОДОСТАЊЕ

РХМЗ Србије - Хидролошки подаци СРЕДА 23.07.2014. време:8:00 (06:00 UTC)
РХМЗ Србије - Хидролошки подаци СРЕДА 23.07.2014. време:8:00 (06:00 UTC)


Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН
Водостај: 105 cm
Промена водостаја: -16 cm
Протицај воде: 1860 m3/s
Температура воде: 24.4 (°C)
Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН
Водостај: 176 cm
Промена водостаја: -15 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 24.7 (°C)
Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО
Водостај: 159 cm
Промена водостаја: -15 cm
Протицај воде: 2310 m3/s
Температура воде: 24.1 (°C)
Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА
Водостај: 186 cm
Промена водостаја: -15 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 24.2 (°C)
Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД
Водостај: 177 cm
Промена водостаја: -13 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 24.0 (°C)
Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН
Водостај: 234 cm
Промена водостаја: -11 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 24.4 (°C)
Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН
Водостај: 287 cm
Промена водостаја: -11 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 24.4 (°C)
Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО
Водостај: 312 cm
Промена водостаја: -3 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: * (°C)
Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО
Водостај: 474 cm
Промена водостаја: 2 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 23.6 (°C)
Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА
Водостај: 691 cm
Промена водостаја: 2 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: * (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Водостај: 755 cm
Промена водостаја: 2 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 24.6 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО
Водостај: - cm
Промена водостаја: - cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: - (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Водостај: 191 cm
Промена водостаја: -5 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 24.0 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА
Водостај: 256 cm
Промена водостаја: -4 cm
Протицај воде: 409 m3/s
Температура воде: 25.4 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ
Водостај: 331 cm
Промена водостаја: 0 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 26.0 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ
Водостај: 224 cm
Промена водостаја: -12 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 25.0 (°C)
Тенденција водостаја: опадање

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН
Водостај: -2 cm
Промена водостаја: 0 cm
Протицај воде: 0.940 m3/s
Температура воде: 25.0 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ
Водостај: 180 cm
Промена водостаја: -6 cm
Протицај воде: 55.0 m3/s
Температура воде: 21.6 (°C)
Тенденција водостаја: пораст

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ
Водостај: 294 cm
Промена водостаја: -2 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 23.0 (°C)
Тенденција водостаја: пораст

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО
Водостај: -74 cm
Промена водостаја: -6 cm
Протицај воде: 6.88 m3/s
Температура воде: 21.0 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН
Водостај: 172 cm
Промена водостаја: 0 cm
Протицај воде: 2.98 m3/s
Температура воде: 25.0 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ
Водостај: 122 cm
Промена водостаја: 52 cm
Протицај воде: 31.1 m3/s
Температура воде: * (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ
Водостај: 160 cm
Промена водостаја: 144 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: * (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА
Водостај: 338 cm
Промена водостаја: -10 cm
Протицај воде: 680 m3/s
Температура воде: 23.0 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација