Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине” Нови Сад
Кориснички Центар
Кориснички Центар
ВОДОСТАЊЕ

РХМЗ Србије - Хидролошки подаци НЕДЕЉА 20.04.2014. време:8:00 (06:00 UTC)
РХМЗ Србије - Хидролошки подаци НЕДЕЉА 20.04.2014. време:8:00 (06:00 UTC)


Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН
Водостај: 80 cm
Промена водостаја: 5 cm
Протицај воде: 1730 m3/s
Температура воде: 13.2 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН
Водостај: 159 cm
Промена водостаја: 5 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 12.6 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО
Водостај: 150 cm
Промена водостаја: 4 cm
Протицај воде: 2260 m3/s
Температура воде: 12.4 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА
Водостај: 162 cm
Промена водостаја: 2 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 12.0 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД
Водостај: 169 cm
Промена водостаја: 7 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 12.4 (°C)
Тенденција водостаја: пораст

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН
Водостај: 245 cm
Промена водостаја: 16 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 13.2 (°C)
Тенденција водостаја: пораст

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН
Водостај: 334 cm
Промена водостаја: 28 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 13.0 (°C)
Тенденција водостаја: пораст

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО
Водостај: 353 cm
Промена водостаја: 27 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: * (°C)
Тенденција водостаја: пораст

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО
Водостај: 506 cm
Промена водостаја: 20 cm
Протицај воде: 4820 m3/s
Температура воде: 12.0 (°C)
Тенденција водостаја: пораст

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА
Водостај: 711 cm
Промена водостаја: 12 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: * (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Водостај: 770 cm
Промена водостаја: 3 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 13.2 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО
Водостај: - cm
Промена водостаја: - cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: - (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Водостај: 195 cm
Промена водостаја: 3 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 13.0 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА
Водостај: 260 cm
Промена водостаја: 2 cm
Протицај воде: 465 m3/s
Температура воде: 13.4 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ
Водостај: 330 cm
Промена водостаја: 0 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 13.8 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ
Водостај: 236 cm
Промена водостаја: 14 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 13.5 (°C)
Тенденција водостаја: пораст

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН
Водостај: 10 cm
Промена водостаја: 2 cm
Протицај воде: 1.50 m3/s
Температура воде: 13.0 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ
Водостај: 96 cm
Промена водостаја: 14 cm
Протицај воде: 14.9 m3/s
Температура воде: 12.0 (°C)
Тенденција водостаја: пораст

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ
Водостај: 270 cm
Промена водостаја: 8 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 12.6 (°C)
Тенденција водостаја: пораст

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО
Водостај: -74 cm
Промена водостаја: 4 cm
Протицај воде: 6.88 m3/s
Температура воде: 11.6 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН
Водостај: 126 cm
Промена водостаја: 8 cm
Протицај воде: 1.10 m3/s
Температура воде: 12.0 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ
Водостај: 114 cm
Промена водостаја: 10 cm
Протицај воде: 27.5 m3/s
Температура воде: * (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ
Водостај: - cm
Промена водостаја: - cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: * (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА
Водостај: 646 cm
Промена водостаја: 52 cm
Протицај воде: 1720 m3/s
Температура воде: 10.8 (°C)
Тенденција водостаја: пораст