Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине” Нови Сад
Кориснички Центар
Кориснички Центар
ВОДОСТАЊЕ

РХМЗ Србије - Хидролошки подаци СРЕДА 30.07.2014. време:8:00 (06:00 UTC)
РХМЗ Србије - Хидролошки подаци СРЕДА 30.07.2014. време:8:00 (06:00 UTC)


Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН
Водостај: 150 cm
Промена водостаја: -31 cm
Протицај воде: 2090 m3/s
Температура воде: 24.2 (°C)
Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН
Водостај: 226 cm
Промена водостаја: -25 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 24.5 (°C)
Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО
Водостај: 205 cm
Промена водостаја: -16 cm
Протицај воде: 2610 m3/s
Температура воде: 23.6 (°C)
Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА
Водостај: 224 cm
Промена водостаја: -8 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 24.4 (°C)
Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД
Водостај: 216 cm
Промена водостаја: -4 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 24.1 (°C)
Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН
Водостај: 265 cm
Промена водостаја: -2 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 24.2 (°C)
Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН
Водостај: 306 cm
Промена водостаја: -3 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 24.4 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО
Водостај: 322 cm
Промена водостаја: -5 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: * (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО
Водостај: 480 cm
Промена водостаја: -4 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 24.0 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА
Водостај: 689 cm
Промена водостаја: -8 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: * (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Водостај: 760 cm
Промена водостаја: -5 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 24.8 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО
Водостај: - cm
Промена водостаја: - cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: - (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Водостај: 207 cm
Промена водостаја: -1 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 25.0 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА
Водостај: 266 cm
Промена водостаја: -1 cm
Протицај воде: 517 m3/s
Температура воде: 25.2 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ
Водостај: 331 cm
Промена водостаја: 0 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 25.8 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ
Водостај: 258 cm
Промена водостаја: -3 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 24.9 (°C)
Тенденција водостаја: опадање

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН
Водостај: 5 cm
Промена водостаја: 0 cm
Протицај воде: 1.25 m3/s
Температура воде: 24.0 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ
Водостај: 190 cm
Промена водостаја: 0 cm
Протицај воде: 60.0 m3/s
Температура воде: 21.4 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ
Водостај: 298 cm
Промена водостаја: -4 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: 22.8 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО
Водостај: -48 cm
Промена водостаја: 30 cm
Протицај воде: 8.96 m3/s
Температура воде: 21.0 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН
Водостај: 216 cm
Промена водостаја: -10 cm
Протицај воде: 8.08 m3/s
Температура воде: 25.0 (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ
Водостај: 90 cm
Промена водостаја: -18 cm
Протицај воде: 18.0 m3/s
Температура воде: * (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ
Водостај: 42 cm
Промена водостаја: -13 cm
Протицај воде: * m3/s
Температура воде: * (°C)
Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА
Водостај: 366 cm
Промена водостаја: 28 cm
Протицај воде: 758 m3/s
Температура воде: 23.0 (°C)
Тенденција водостаја: пораст