Вести
Трилатерални састанак за одбрану од леда

Трилатерални припремни састанак за одбрану од леда за зиму 2018/19. године одржан је у Новом Саду у 11. и 12. децембра, између српско-мађарских и мађарско-хрватских... више

ОБАВЕШТЕЊЕ

Како је јавност већ упозната, у току је достава решења за накнаду за одводњавање за последњa три квартала 2018. године. Уз предметно решење... више

ПОРИБЉАВАЊЕ НА РИБОЛОВНИМ ВОДАМА ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

Порибљавањем  канала Врбас–Бездан и Банатска Паланка–Нови Бечеј, прекосутра почиње овогодишње порибљавање на риболовним водама које су дате на... више

Повећан капацитет канала за наводњавање Кула-Мали Иђош

Председник Покрајинске владе Игор Мировић пустио је данас у рад Црпну станицу „Кула“ која је део регионалног подсистема за наводњавање "Кула-Мали Иђош".... више

Измуљује се канал код Новог Бечеја

У току је чишћење и измуљење магистралног канала Банатска Паланка - Нови Бечеј, које суфинансирају ЈВП „Воде Војводине” и општина Нови Бечеј, са скоро 16... више

Црпна станица „Калоча“ пуштена у рад

Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић и директор ЈВП „Воде Војводине“ Славко Врнџић данас су пустили у рад нову црпну станицу „Калоча“... више

Закуп водног земљишта у пољопривредне сврхе

ЈВП „Воде Војводине“ расписало је данас јавни оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводина у... више