Вести
ПУШТЕНО 13,5 ТОНА МЛАЂИ ШАРАНА

Већ шест дана Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ порибљава на каналима Хидросистема ДТД, на делу Дунава, Криваје и заштићеним природним добрима... више

Јавни огласи за издавање водног земљишта

ЈВП „Воде Војводине“ издаје у закуп водно земљиште које се може корисити као пољопривредно, односно као земљиште за вађење речног наноса. Водно земљиште... више

СТИЖУ РЕШЕЊА ЗА ЗАКУП ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА

ЈВП „Воде Војводине“ обавештава закупце државног земљишта (физичка и правна лица) да je у току издавањe решења о утврђивању Накнаде за одводњавање државног... више

ЈВП „Воде Војводине“ планира два нова капитална пројекта

Директор ЈВП „Воде Војводине“ Славко Врнџић прошле недеље се састао са потпредседником Покрајинске владе Ђорђем Милићевићем и делегацијом Европске банке за... више

ДОСПЕВА ПОСЛЕДЊА РАТА НАКНАДЕ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

Подсећамо обвезнике накнаде за одводњавање за физичка лица да је 15. новембар рок за измирење последње рате обавезе за 2019. годину.

више

ТАЛАС ЗАГАЂЕНЕ ВОДЕ СТИГАО ДО БЕЧЕЈА

ЈВП „Воде Војводине“ обавештава јавност да је у току јучерашњег дана талас загађења на каналу Бечеј-Богојево са подручја Србобрана стигао до Бечеја. више

Побољшан квалитет воде на каналу код Србобрана

Мере које ЈВП „Воде Војводине“ свакодневно предузимају како би се ублажиле последице загађења на каналу код Србобрана, последњом анализом воде показале су... више