Контакт

ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 25
21101 Нови Сад,
Тел: +381 21 4881 888


КОРИСНИЧКИ ЦЕНТАР
0800 21 21 21 (Бесплатан позив)
+381 21 48 81 433


Директор

Славко Врнџић


Служба за односе с јавношћу и протокол

Аница Дугалић

Руководилац


Извршни директор

за област технике, развоја и Хс ДТД
Александар Николић


Технички сектор

Помоћник директора
Александар Коцан


Сектор за Хс ДТД

Помоћник директора
Стеван Илинчић


Сектор за економске и финансијске послове

Помоћник директора
Љубиша Етински


Сектор за правне и опште послове

Помоћник директора
Жељко Миљуш


Сектор за развој

Помоћник директора
Зоран Грегоровић


Надзорни одбор


Мр Ласло Фехер


МСц Гордана Ћук


Андреј Константиновић