Документа
Измене и допуне плана јавних набавки за 2019. годину од 26. 06. 2019. године
Претходно обавештење за 2019. годину
План јавних набавки за 2019. годину
Измена 2 плана јавних набавки 30. јул 2018.
Измена 1 плана јавних набавки 17. април 2018.
Претходна обавештења за 2018. годину
План јавних набавки за 2018. годину
Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке
Претходна обавештења за 2017. годину
Претходна обавештења за 2016. годину
Одлука о изменама интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама
План набавки за 2015 - ребаланс 3
План набавки за 2015 - ребаланс 2
План набавки за 2015 - ребаланс 1
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
План набавки за 2015. годину
План набавки за 2014. годину