Вести
Počela prodaja ribolovačkih dozvola

POČELA PRODAJA RIBOLOVAČKIH DOZVOLA   више

IZVOD IZ CENOVNIKA DRVNIH SORTIMENATA

IZVOD IZ CENOVNIKA DRVNIH SORTIMENATA donesenog na sednici Upravnog Odbora JVP "Vode Vojvodine" Novi Sad dana 29.01.2009. Klikom na ikonu preuzmite dokumen... више

SVETSKA KONFERENCIJA O KANALIMA 2009

Svetskа konferencijа o kаnаlimа 2009  Više od stotinu stručnjаkа, profesionаlаcа i... више

KANAL ZA ŽIVOT

AKCIONI PLAN Smanjenje zagađenja za deonice kanala Hs DTD Vrbas- Bezdan i Bečej- Bogojevo више

- STAZE ZDRAVLJA NA JEGRIČKI

Novi Sad, 28.10.08. Na zaštićenom prirodnom dobru parku prirode „Jegrička“, o kojem kao staralac brine JVP „Vode... више

- OJAČAVANJE NASIPA NA OBALI DUNAVA KOD APATINA I BEZDANA

Novi Sad, 5.09.08.Posle dvomesečnih radova završeno je ojačavanje nasipa na obalama... више

- POČINJE IZRADA GLAVNOG PROJEKTA NADVIŠENJA ODBRAMBENE LINIJE GRADA NOVOG SADA

Novi Sad, 9.09.08.Glavni projekat nadvišenja odbrambene linije grada Novog Sada u ukupnoj dužini od 6,4 kilometra trebalo bi da bude gotov do kraj... више